English     Deutsch     Search
 

日本“亚洲人财计划”宣介会
()

 

主题:     日本“亚洲人财计划|”宣介会
              (每年在亚洲招收公费硕士研究生计划)
主讲人: Mr. Kaga TAKESHI
时间:     2009年10月22日16:00
地点:    四平路校区综合楼4楼报告厅
对象:    大三以上理工科类学生